Buíochas

Gabhann foireann Choisín Shiúlach buíochas ó chroí le:

Ní foláiɼ aitheantas a thabhaiɼt do Vincent Moɼley — Gaelċló — a chɼuthaigh an leagan leictɼeonach den chló Gaelach atá á úsáid againn aɼ Ċoisín Ṡiúlaċ. Is móɼ an bhɼeáthacht a chuiɼeann sé leis an láithɼeán tɼí chéile ⁊ leis na tɼas-scɼíbhinní go háiɼithe. Maɼ a luann Ríonach uí Ógáin, chuiɼ tabhaiɼt isteach an chló Rómhánaigh easpa misnigh aɼ Shoɼcha agus cé go gcaithfeaɼ téacs a chuɼ aɼ fáil i bhfoiɼm a mbeadh foɼmhóɼ léitheoiɼí an lae inniu compóɼdach léi, tugann cló Vincent deis dúinn meas a léiɼiú aɼ sheasamh Shoɼcha féin i leith an ábhaiɼ sin.