Téarmaí agus coinníollacha

Coisín Shiúlach faoi chóipcheart. Tá gach ceart ar cosnamh. Ag na húdair féin, ag lucht a dtaifeadta nó ag aonáin tríú páirtí eile atá an cóipcheart i míreanna áiride atá ar fáil anseo — ailt, aistí, grianghraif, taifeadtaí fuaime ⁊ físeáin agus nithe nach iad — agus tá an t‑aitheantas cuí tugtha i ngach cás.

Tá súil againn go mbainfidh tú taithneamh as Coisín Shiúlach a úsáid ach tugtar faoi deara gur le haghaidh scaipeadh faisnéise amháin a cuireadh ar fáil í. Is ar do phriacail féin amháin go mbaineann tú pé ar bith úsáid a bhaineann tú as an bhfaisnéis atá foilsithe anseo.

Rinneadh chuille iarracht lena dheimhniú go bhfuil an fhaisnéis seo cruinn. Mar sin féin, ní ghlactar le freagracht in aon chaillteanas, díobháil nó chostas a bheadh ann de bharr an fhaisnéis a bheith amú.

Tá dianchosc ar athdháileadh agus ar athúsáid an ábhair atá foilsithe ar Coisín Shiúlach ar aon láithreán gréasáin eile agus ar aon ardán dáilte eile, agus tá dianchosc ar é a stóráil in aon mheán eile, gan cead scríofa a fháil ar dtúis ó cheannairí an tionscadail nó óna húdair bhunaidh.